Naučné programy

naučné programy pro děti Programy, ve kterých se zabýváme především chovem a ochranou domácích a hospodářských zvířat jsou určeny pro školská zařízení, zájmové skupiny, dětské domovy a seniorská zařízení.

Vedle zajímavého povídání je již výjimečným zážitkem možnost pozorovat samotná zvířata, která jsou u nás chována skupinově a to v přirozených podmínkách a vykazují tak typické chování v rámci svého druhu.

Co bychom chtěli našimi programy docílit, krásně vystihla paní ředitelka mateřské školky v Kublově ve svém dopise:

 Děti a zvířata spolu, v jednom příběhu