Cíl naplněn

Nadace ČEZ nám díky Vám přispěje 100 000 Kč na vytvoření bezbariérového přístupu do ekocentra. Děkujeme všem, kteří nám k naplnění cíle pomohli prostřednictvím aplikace EPP – Pomáhej pohybem a věnovali nám své body. Vybudování bezbariérového přístupu nám umožní celoroční provoz ekocentra a všech jeho aktivit a zejména umožní bezpečný pohyb pro osoby se sníženou schopností mobility. V tuto chvíli nám chybí do realizace projektu ještě 150 000 Kč, doufáme, že se nám podaří zbývající částku sehnat a projekt co nejdříve realizovat.

 

Rubrika: Novinky, tagy: .