Jak můžete pomoci

Aby bylo zvíře v dobré kondici, musí mít dostatek kvalitní potravy, dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, kvalitní veterinární péči a naši neustálou pozornost. U nemocných a starých zvířat je celková péče o mnoho náročnější. Zajistit krmení, veterinární péči a samotný chod ekocentra, nám mohou pomoci Vaše finanční či věcné dary.

Finančně zvládnout chod celého ekocentra, to je zajištění krmiv, veterinární péče, chovatelských potřeb, opravy zázemí pro zvířata, jsou záležitosti, které nám dávají zabrat více než samotná každodenní péče o zvířata. Proto jsme velice vděčni za Vaši podporu.

Finanční podporou

Číslo účtu: 0409089389/0800

Finanční dar od firmy přijímáme na základě sponzorské smlouvy, fyzickým osobám vystavíme pokladní doklad.

Velmi si vážíme Vaší pomoci, je pro nás velice důležitá. Děkujeme Vám.

Materiálními dary

 • granulovaná a konzervovaná krmiva
 • pamlsky pro psy, piškoty
 • krmiva pro hlodavce
 • obilné pamlsky pro koně
 • mrkev, jablka, salát, zelí, okurky, celer
 • chovatelské potřeby: deky, obojky, vodítka, hračky, steliva pro kočky

Adopcí zvířátka na dálku

Adopcí na dálku se stáváte takzvaným „adoptivním rodičem“ Vámi vybraného zvířátka, které je stálou součástí ekocentra.

Zakoupením našich aktivit

Přijďte nás navštívit osobně a seznamte se s našimi zvířátky, nebo darujte naše aktivity svým blízkým. Vystavíme Vám pro ně dárkový certifikát.

Co stojí provoz Ekocentra

Abyste měli představu, kolik za den spotřebujeme krmiva, uvádíme zde průměrnou denní spotřebu vybraných základních krmiv, která se mění dle ročního období:

 • 4,5 kg granulovaného krmiva pro psy
 • 1 kg granulovaného krmiva pro kočky
 •  3 kg konzervovaného, nebo vařeného masa
 •  8 kg granulovaného krmiva pro koně
 • 7 kg jadrného krmiva pro ovce, kozy
 • 165 kg sena
 • 3 kg mrkve, jablek

Pomáhají nám

Srdečně Vám děkujeme, že jste se rozhodli podpořit naši neziskovou organizaci.

Dveře jsou u nás otevřené, aby se každý dárce mohl podívat, jak je s jeho finančním či materiálním darem naloženo. V jakém zdravotním a výživovém stavu jsou naši svěřenci a jak celé ekocentrum a jeho smysl funguje.

Velice si vážíme Vaší pomoci a těšíme se na setkání a doufáme, že návštěvou u nás budete spokojeni, že je Váš dar smysluplně využit.

Jmenovitě bychom rádi poděkovali:

 • MVDr. Marianě Rozlozsnikové za obětavou péči o naše zvířecí svěřence, kontakt: mariana.r@seznam.cz, tel.:  728 333 284, veterinární ordinace Otmíče
 • panu Karlovi Novotnému st. za jeho pravidelnou pomoc při výstavbě a zvelebování prostor ekocentra
 • panu Františku Lorencovi za vytvoření našeho krásného loga
 • Podbrdským novinám v zastoupení paní Šestákové-Vaculíkové, díky níž se nám daří najít nový domov opuštěným pejskům, kontakt: www.podbrdskenoviny.cz
 • městu Žebrák za finanční podporu našeho ekocentra, kontakt: www.mestozebrak.cz
 • Tomášovi  “Budíkovi“ za velikou podporu pomocí benefičních koncertů, které pro naše ekocentrum pravidelně organizuje
 • panu Martinovi Knytlovi z firmy UCB Technometal, s.r.o. za pravidelnou finanční podporu našeho ekocentra, ​kontakt: www.litina.info/
 • Řízení letového provozu ČR, s.p. za finanční prostředky na pořízení nájezdové rampy pro vozíčkáře, zázemí pro návštěvníky a naučné cedule,  kontakt: www.rlp.cz
 • panu Valterovi a firmě Document Data Services s.r.o., za pravidelnou finanční pomoc, kontakt: www.ddservices.cz
 • Nadaci ČEZ za podporu chodu ekocentra v roce 2017, kontakt: www.nadacecez.cz
 • Nadaci ČEZ za finanční pomoc s vybudováním bezbariérového přístupu v ekocentru, kontakt: www.nadacecez.cz
 • Nadaci Martina Romana – projektu Čtení pomáhá za finanční pomoc s vybudováním bezbariérového přístupu v ekocentru, kontakt: www.ctenipomaha.cz
 • Nadaci Agrofert za podporu chodu ekocentra v roce 2018, kontakt: www.nadace-agrofert.cz
 • Kontu Bariéry za finanční příspěvek na pořízení koně pro hipoterapii, kontakt: www.kontobariery.cz
 • MgA. Jiřímu Pritzovi za pravidelnou finanční podporu ekocentra
 • společnosti Pet Center CZ s.r.o., za pravidelný předvánoční dar v podobě krmiv, kontakt: www.petcenter.cz
 • specializované prodejně SUPER ZOO za organizaci předvánočních sbírek, kontakt: www.superzoo.cz
 • e-shopu KUPUJTED.CZ za podporu ekocentra v podobě krmiv pro psy a kočky, kontakt: http://kupujted.cz/
 • paní Šárce Morysové z Chýnice za pořádání vánočních sbírek
 • manželům Marečkovým za podporu ekocentra v podobě krmiv pro psy a kočky, kontakt: www.hallafoder.cz
 • Studiu VINTAGE za podporu opuštěných psů, kontakt: www.studio-vintage.cz
 • Marcelám Kozákovým a rodině Procházkových za pomoc při pořádání našich akcí a pravidelné venčení pejsků