P.F.2018

Srdečně bychom Vám chtěli poděkovat za Vaši podporu v roce 2018 a popřát Vám v novém roce pevné zdraví a mnoho spokojených chvil.

Velmi si Vážíme každého Vašeho daru. Rok 2018 byl opravdu pestrý. Nejvíce díky Vám návštěvníkům a okamžikům, kdy Vám můžeme vyprávět o zvířatech.  Pro děti ze škol a školek je setkání se zvířaty vždy silným zážitkem. A při hippoterapiích nás těší, když vidíme, jak kůň dokáže pomoci člověku.  Také nám připadá smysluplné, když odchází opuštěné zvíře do nového domova. Nejenže pomůžeme zvířeti, ale také tím uděláme radost dětem i dospělým, kteří získají společníka, který je bude těšit. Bohužel jsme se setkali v letošním roce s 8 případy krutého týrání zvířat lidmi, kdy zvířatům již nešlo pomoci. To jsou naopak ty smutné okamžiky naší práce.

Díky grantům, které se nám s vděčností podařilo získat, jsme mohli zázemí a činnost ekocentra provozovat a rozšiřovat.

 Budeme velmi rádi, když nás navštívíte. Děkujeme Vám.

Veronika a Karel Novotných

Rubrika: Novinky.