Pro školy

Ekologické výukové programy pro školská zařízení

Školským zařízením nabízíme ekologické výukové programy (EVP), které u dětí a dospívajících rozvíjejí pozitivní vztah k přírodě, soucit ke zvířatům a prohlubují jejich znalosti. Doplňují výuku ve školách a praktické znalosti.

EVP probíhají v prostorách venkovského statku, přímo mezi zvířaty, proto jsou děti a dospívající díky svému přímému prožitku schopni pochopit důležitost citlivého zacházení se zvířaty, význam slova welfare a snáze si zapamatovat výuku.

Během EVP mají děti možnost pozorovat zvířata, která jsou u nás chována skupinově a to v přirozených podmínkách a vykazují tak typické chování v rámci svého druhu. Děti se seznamují s původními českými plemeny hospodářských zvířat, jejich etologií, zásadami welfaru a jsou aktivně zapojovány do péče.

Děti se v rámci EVP seznamují s životem lidí na selském statku a změnami, které během posledních 100 let prodělal.

Rozsah a odbornost výkladu jsou optimálně přizpůsobeny věkovým kategoriím a zájmu daného školského zařízení.

Programy jsou určeny pro děti mateřských, základních a středních škol.