Opuštěné kočky

PROVÁDÍME ODCHYT A KASTRACE TOULAVÝCH KOČEK A VRACÍME JE ZPĚT DO JEJICH LOKALIT. DISPONUJEME 3 KARANTÉNNÍMI KOTCI A 4 KOTCI S VÝBĚHEM, VE KTERÝCH PEČUJEME O AKUTNÍ PŘÍPADY OPUŠTĚNÝCH KOŤAT A ZRANĚNÝCH KOČEK.

Velice často jsme kontaktováni veřejností kvůli umístění opuštěných koček. Musíme upozornit, že naše nezisková organizace nepůsobí jako kočičí útulek. Na Hořovicku se bohužel nenachází kočičí útulek, proto kočičkám pomáháme také. Ale je to vzhledem k veškerým naším činnostem opravdu velmi náročné.

Každoročně přijmeme okolo 40 koťat  a koček, které z kapacitních důvodů odmítají kočičí útulky přijmout. Jsme v naší lokalitě jediní, schopní veterinární a následnou péči zajistit. Nastálo pečujeme o 19 plachých a starších koček.
Disponujeme 3 karanténními kotci a 4 kotci s výběhem, ve kterých o akutní případy opuštěných koťat a zraněných koček pečujeme.

Dále provádíme odchyt a kastraci toulavých koček a vracíme je zpět do jejich lokalit.  Pro Hořovicko a oblast kde působíme, je to nedostačující a bohužel minimální zapojení městských a obecních úřadů do této problematiky nám přináší veliké finanční výdaje, o časové náročnosti ani nemluvě.

Od roku 2010 pravidelně kastrujeme v naší oblasti opuštěné kočky. Kočky jsou vykastrovány, ošetřeny antiparazitiky, označeny značkou na levém uchu a vypuštěny zpět do lokality, pokud je na daném místě člověk, který o kočky pečuje. Když kočka v lokalitě nemůže zůstat, snažíme se jí najít nový domov nebo je umístěna po domluvě v kočičím útulku.

Opuštěné kočky jsou kastrovány z darů veřejnosti. Bez této podpory bychom si nemohli dovolit se této činnosti věnovat. Jsme velmi vděčni za finanční podporu!

V případě nálezu opuštěné kočky, která nemá známky onemocnění či zranění, je velmi důležité, pokud se ji rozhodne člověk krmit a vzít ji tím do své péče, nechat ji vykastrovat. Z jedné nevykastrované kočky bohužel vznikne během dvou let kolonie toulavých koček. A povětšinou jsme zavolání až v tuto dobu…

Nejdůležitější je prevence! Pokud se objeví kočka a rozhodnete se ji krmit, zavolejte včas. Disponujeme odchytovou klecí, kterou Vám zdarma zapůjčíme. Není-li to ve Vašich možnostech, kočku na kastraci dovezeme a přivezeme zpět.

V případě nálezu zdravého kotěte, zkuste ho prosím nejprve sdílet a pokusit se umístit na sociálních sítích.

Kotě přijmeme a postaráme se o něj, když budeme mít volný kotec. Není v našich silách, vzhledem k naší činnosti,  zvládnout péči o nepřeberné množství koťat.

Přijaté kotě:

Přijatému kotě, či celému vrhu koťat, je nejprve zajištěna veterinární péče. Koťata jsou prohlédnuta veterinárním lékařem a ošetřena antiparazitiky. Poté jsou do očkování umístěna do karanténního kotce. Koťata často přijdou v nižším věku a musíme je kojit, nebo nemocná a musí být přeléčena. Průměrné délka pobytu v karanténě je 1-3 měsíce.

Poté je kotě naočkováno, znovu ošetřeno antiparazitky a po 4 týdnech přeočkováno.

Přijmeme-li dospělou kočku, je kastrována, ošetřena antiparazitiky, navakcinována a načipována.

Naše výdaje na péči o jedno kotě či dospělou kočku:

prohlídka veterinárního lékaře, ošetření antiparazitiky cca 300 –  500 Kč
náklady na léčbu nemocné nebo zraněné kočky cca 1000 – 5000 Kč dle vážnosti stavu
vakcinace 2x 550 Kč
jeden krmný den (zdravé kotě, kočka cca 30 Kč, kotě, kočka na dietě cca 60 Kč)
kastrace cca 1 800 Kč

Péče o opuštěné kočky je velmi finančně nákladná, proto jsme za Vaši finanční a materiální podporu velmi vděční. Je to činnost, která nás velmi časově i fyzicky zatěžuje, ale chceme pomoci a vidět odchod kotěte, o které jsme pečovali, jak udělá radost druhému člověku a především dětem, je pro nás tou největší odměnou.

Děkujeme Vám za Vaši pomoc.