Hipoterapie

Co je hipoterapie?

FYZIOTERAPEUTICKÁ METODA, KTERÁ VYUŽÍVÁ LÉČEBNÝ ÚČINEK KOŇSKÉHO POHYBU

Pohyb hřbetu koně stimuluje centrální nervovou soustavu, zlepšuje koordinaci pohybů, stabilitu, zvyšuje celkovou pohyblivost. Dochází k uvolnění ztuhlého svalstva, stimulaci dýchacích svalů (léčba astmatu).
Svým působením rovněž rozvíjí logopedické a komunikační schopnosti, protože při jízdě na koni se rytmizuje a koordinuje pohyb, uvolní se bránice, která je masírovaná vnitřními orgány a svaly trupu. Pozitivně je ovlivňována schopnost řeči a děti pak lépe, srozumitelněji či více nahlas mluví.

Diagnózy vhodné k léčbě jsou např.: opožděný psychomotorický vývoj, dětská mozková obrna, Downův syndrom, poruchy senzorické integrace, poruchy autistického spektra – PAS, roztroušená skleróza, lehká mozková dysfunkce svalové dystrofie, kardiovaskulární onemocnění, astma bronchiale, cystická fibróza.

Hipoterapie je také vhodná jako rehabilitační jednotka pro děti a dospělé s lehkým nebo žádným omezením, např. při vertebrogenních algických syndromech (bolestech zad), vadném držení těla, svalových dysbalancích, skoliozách, funkční neplodnosti, vestibulárním syndromu, aj.

KE KAŽDÉMU ÚČASTNÍKOVI HIPOTERAPIE JE PŘISTUPOVÁNO INDIVIDUÁLNĚ, DLE JEHO ZDRAVOTNÍHO STAVU. CVIČEBNÍ JEDNOTKA JE POD VEDENÍM FYZIOTERAPEUTA A ERGOTERAPEUTA. DÁLE JE PŘÍTOMEN ASISTENT V HIPOTERAPII A VODIČ KONĚ.

Náš tým

Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii se věnujeme od roku 2014 pod vedením Mgr. Petry Bramborové a Bc. Petry Příhodové. Jsme registrovaným střediskem České hiporehabilitační společnosti a splňujeme požadavky hiporehabilitačních pracovníků.

Mgr. Petra Bramborová – fyzioterapeut
Bc. Petra Příhodová – ergoterapeut
Karel Novotný – asistent v hiporehabilitaci, výcvik a péče o koně
Ing. Veronika Novotná –  asistent v hiporehabilitaci, výcvik a péče o koně

Nejdůležitější součástí našeho týmu jsou koně, o které pečujeme s velkou láskou a cvičíme je v duchu přirozené komunikace.
Pracujeme s norickými koňmi, kteří jsou svým klidným temperamentem pro hiporehabilitační činnost ideální a díky své mohutné postavě jsou schopni na svém hřbetě nést a polohovat i dospělé. Huculský kůň je určen pro nejmenší děti.

Nikola – norický kůň
Čagan – norický kůň
Fermín – huculský kůň

Informace

Rehabilitační jednotka je pod vedením fyzioterapeuta či ergoterapeuta. Dále je přítomen asistent, který je pomocnou rukou terapeuta a vodič koně.
Jízda probíhá v uzavřeném prostoru zahrady nebo v přírodním terénu.
Používáme ochranné pomůcky – přilby (možnost dovezení vlastní jezdecké helmy).

S sebou:
vhodné netěsné oblečení, raději dlouhé kalhoty, pevnou obuv
vlastní helmu (není podmínkou)
mrkev nebo jablko pro koně 🙂

Určeno pro:
děti od 6 měsíců
dospělé do váhového zatížení 90 kg

Objednání:
lekce prosím objednávejte na tel. čísle 732 657 424
úvodní lekce s pohovorem je zdarma
přihláška Vám bude předána osobně

Lekce:
úterý   14:00 – 16:00 denní stacionář
středa 14:00 – 16:00 denní stacionář
pátek 16:00 – 17:30 veřejnost
sobota 9:00– 11:00 veřejnost
neděle 09:00 – 11:00 veřejnost

Délka trvání lekce: 

lekce probíhá 15 – 25 min (na uvážení terapeuta, podle možností dětí i dospělých)

Cena:

300 Kč / lekce

LEKCE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM, JE HRAZENA POUZE Z ČÁSTI, ZBYLÉ NÁKLADY NA LEKCI HRADÍ SPOLEK, A TO DÍKY LASKAVÉ PODPOŘE DÁRCŮ A SVÉ VLASTNÍ ČINNOSTI.

Náklady na lekci:
při započtení nákladů na odměnu fyzioterapeutovi a ergoterapeutovi, veterinární ošetření, výživu, péči a výcvik koně, cena lekce výrazně převyšuje skutečně hrazenou cenu, proto budeme velmi vděčni za Vaši podporu