Mimoškolní vzdělávání

Školským i mimoškolským zařízením nabízíme vzdělávání se zvířaty, v několika výukových programech, které u dětí a dospívajících rozvíjí pozitivní vztah k přírodě, soucit ke zvířatům a prohlubují jejich znalosti. Doplňují výuku ve školách a praktické znalosti.

Programy probíhají v prostorách venkovského statku, přímo mezi zvířaty, proto jsou děti a dospívající díky svému přímému prožitku schopni pochopit důležitost citlivého zacházení se zvířaty, význam slova welfare a snáze si zapamatovat výuku.

Během programu mají děti možnost pozorovat zvířata, která jsou u nás chována skupinově a to v přirozených podmínkách a vykazují tak typické chování v rámci svého druhu. Děti se seznamují s druhy a plemeny hospodářských zvířat, jejich etologií, zásadami welfare a jsou aktivně zapojovány do péče.

 

U nás na statku

Výukový program vhodný pro větší skupiny, jehož náplní je seznámení se s činností naší neziskové organizace a prohlídka našich zvířat.

Více