O nás

 

Neziskovou organizaci Zvířecí pohoda jsme založili v roce 2009 a sídlí přímo na našem statku, v malebné vesnici Bzové. K založení organizace nás vedla láska ke zvířatům a touha pomáhat.

Posláním organizace se stala pomoc zatoulaným, opuštěným a starým zvířatům. Na Hořovicku se nenachází útulek pro opuštěná zvířata. A protože máme zvířata velmi rádi, rozhodli jsme se zvířatům v ohrožení v našem regionu pomoci. Po úspěšném absolvování kurzu jsme získali osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a mohli jsme začít s činností, která se pro nás stala každodenní součástí našich životů.

Dále jsme se rozhodli, kromě péče o opuštěná zvířata, k nám na statek do Bzové pozvat návštěvníky a seznamovat je s naší činností a našimi zvířaty. Chováme hospodářská zvířata, a protože v dnešní době mají děti malé možnosti, jak se s hospodářskými zvířaty setkat, chceme jim je kontaktní formou představovat. Velmi nás potěšilo, jak kontakt se zvířaty dělá dětem radost a velmi rády je krmí, hladí a pečují o ně. Zájem dětí o zvířata nás přivedl na myšlenku začít děti vzdělávat a nabídnout školským a jiným zařízením vzdělávací prohlídky se zvířaty.

K další naší činnosti patří chov koní. Našli u nás domov staří a vysloužilí koně. Také chováme a cvičíme koně, kteří pracují v hipoterapii. Jsme členy České hiporehabilitační společnosti, spolupracujeme se dvěma fyzioterapeutkami z Rehabilitační nemocnice v Berouně a v Hořovicích. V rámci hipoterapie pomáháme dětem i dospělým s nejrůznějšími zdravotními problémy. Dojíždí k nám pravidelně děti a dospívající z denního stacionáře, který pečuje o lidi se zdravotním znevýhodněním. A dále rodiny s dětmi s různými zdravotními problémy.

Během několika let naše organizace rozkvetla do dnešní podoby a počty zvířat se rozšířily o další nechtěné, která u nás našla svůj domov.

Hlavním posláním se stalo pomáhat lidem i zvířatům a mottem je přispívat k vytváření kladného vztahu člověka ke zvířatům a přírodě pomocí přímého kontaktu a pomocí zvířat a přírody přispět k dobré fyzické a duševní pohodě člověka.

Staří vysloužilí koně, ovce, kozy, osiřelé mládě muflona, prase, králíci, morčata, opuštění staří psi a kočky, ti všichni u nás našli domov a stali se běžnou součástí mimoškolního vzdělávání a aktivit, které provozujeme. Děti mohou zvířata hladit, krmit, pečovat o ně, radovat se z jejich přítomnosti a přitom se vzdělávat. Kontaktní formou je vedeme k ochraně zvířat a pochopení důležitého významu, jaký pro nás zvířata a celá příroda mají.

Zvířecí pohoda je nezisková organizace a její činnost je naplňována díky laskavým dárcům a návštěvníkům, kteří využívají aktivit organizace.

Pokud Vás naše činnost oslovila a chtěli byste nás podpořit, budeme Vám velmi vděčni za jakoukoliv pomoc. Děkujeme Vám.

Naše práce nás  manželem přes všechny těžkosti velmi těší a jsme rádi, že můžeme pomáhat lidem i zvířatům a u dětí rozvíjet sociální cítění a sounáležitost s přírodou.

 

  Veronika a Karel Novotných

Výroční zprávy