Pro školy

Vzděláváme se zvířaty

Školským zařízením nabízíme výukové programy se zvířaty, které u dětí a dospívajících rozvíjejí pozitivní vztah k přírodě, soucit ke zvířatům a prohlubují jejich znalosti. Doplňují výuku ve školách a praktické znalosti.

Programy probíhají v prostorách venkovského statku, přímo mezi zvířaty, proto jsou děti a dospívající díky svému přímému prožitku schopni pochopit důležitost citlivého zacházení se zvířaty, význam slova welfare a snáze si zapamatovat výuku.

Během programu mají děti možnost pozorovat zvířata, která jsou u nás chována skupinově a to v přirozených podmínkách a vykazují tak typické chování v rámci svého druhu. Děti se seznamují s původními českými plemeny hospodářských zvířat, jejich etologií, zásadami welfare a jsou aktivně zapojovány do péče.

Rozsah a odbornost výkladu jsou optimálně přizpůsobeny věkovým kategoriím a zájmu daného školského zařízení.

Programy jsou určeny pro děti mateřských, základních a středních škol.