Vzdělávací aktivity

Vzdělávací aktivity se zvířaty jsou určeny široké veřejnosti, školským zařízením i zájmovým skupinám. Probíhají ve venkovních prostorách statku, přímo mezi zvířaty. Environmentální a zájmová tématika je vedena lektory, kteří naplňují hlavní poslání neziskové organizace a tím je rozvíjení pozitivního vztahu člověka ke zvířatům a přírodě.

Nabídka aktivit

U nás na statku

Výukový program vhodný pro větší skupiny, jehož náplní je seznámení se s činností naší neziskové organizace a prohlídka našich zvířat.

Více