Koně

Kůň byl domestikován koncem neolitu (mladší doby kamenné). I když zpočátku sloužil našim prapředkům jako zdroj potravy, vytvořil se v průběhu tisíciletí mezi člověkem a koněm takový pevný vztah, který trvá dodnes. Po boku koně člověk obsazoval území, vyhrával války, tahal těžké náklady, převážel lidi na značné vzdálenosti a obdělával půdu.

V současné době má kůň stále důležité místo v životě člověka. A to to nejen ve sportovním využití, jako součást turistického průmyslu, rekreace a vozatajství. Stále je využíván také v zemědělství, na práci s dobytkem, v lese, i jako dopravní prostředek. Lidé v některých koutech naší země, jsou na svých koních takřka závislí.

Kůň si zaslouží naši úctu nejen proto, že je to nádherné ušlechtilé zvíře, ale také proto, že celý svůj život po generace slouží člověku. A když zestárne, tak jsme to my lidé, kdo by mu měl vrátit vše, co celý život dával on nám. Zaslouží si, aby na sklonku svého života, v době, kdy nás již nemůže svézt na svém hřbetě, jsme se postarali my o něj. Dopřáli mu odpočinek na pastvinách místo cesty za smrtí. Snažíme se každému návštěvníkovi ukázat koně v jiné podobě, než je znají ze sportovních soutěží. Mohou jít ke koni blízko, pohladit ho a cítit. Kůň, který žije na pastvině ve stádě, žije si životem, který je pro něj nejpřirozenější. Je rád v kontaktu s člověkem, důvěřuje mu a nemá sebemenší důvod mu jakkoliv ublížit. Kůň není stroj, je to živý tvor, který projevuje své emoce.

To je to, co se snažíme říci naší činností dětem a dospělým.

Domov pro vysloužilé koně je naší nedílnou součástí.

A to nejen pro to, že chceme dát těmto nádherným tvorům domov, kde dožijí, ale také proto, že u nás najdou i využití v naší činnosti, a to při našich aktivitách a také v oblasti ochrany zvířat.

Nepůsobíme jako jízdárna, proto i starý a hendikepovaný kůň může být u nás určitým způsobem využit a udělat ještě mnoho radosti. 🙂

Tím, že koně chováme ve stádě, je možné pozorovat jejich přirozené chování a tím děti během programů snadněji porozumí etologii daného druhu.

Koně také pomáhají k celkovému zlepšení zdraví člověka. Péče a práce s koněm ze země je velmi uklidňující a člověk při ní opravdu přijde na jiné myšlenky a během hipoterapií koně pomáhají i člověku i po fyzické stránce.

V naší péči je 14 koní. Starých, hendikepovaných a koní pracujících v hipoterapii.

 Koně, které  chováme pro hiporehabilitační účely,  jsou trénováni v duchu přirozené komunikace a nepoužíváme na ně pomůcky, které by jim způsobovaly bolest. Jsme členy České hiporehabilitační společnosti, spolupracujeme s fyzioterapeutkou a ergoterapeutkou z Rehabilitační nemocnice v Berouně a v Hořovicích. V rámci hipoterapie pomáháme dětem i dospělým s nejrůznějšími zdravotními problémy.

Všichni koně u  nás stráví sklonek svého života. Chováme je pro ně v co nejpřirozenějších podmínkách. Na 6 hektarové pastvině tráví většinu roku a do venkovních boxů jsou zavíráni v době nepřízně počasí.

Děláme vše proto, aby svůj život u nás dožili plnohodnotně, se vším, co potřebují.
A dáváme jim ještě navíc to, co někteří z nich ani jinde nezažili… Lásku.