Naše zvířata

Zvířata jsou důležitou součástí našich životů. Všichni bychom se měli ke zvířatům chovat eticky a dbát při jejich držení a chovu na splnění veškerých, danému druhu specifických podmínek, které potřebují ke spokojenému a plnohodnotnému životu, bez rozdílu, zdali je zvíře chováno k hospodářskému užitku, či je domácím mazlíčkem.