Pomáhají nám

Ze srdce Vám děkujeme za Vaši pomoc.

 

Dveře jsou u nás otevřené, aby se každý dárce mohl podívat, jak je s jeho finančním či materiálním darem naloženo. Co u nás budujeme nového, jak plníme poslání naší organizace a v jakém zdravotním a výživovém stavu jsou naši svěřenci.

Velice si vážíme Vaší pomoci a těšíme se na setkání a doufáme, že návštěvou u nás budete spokojeni, že je Váš dar smysluplně využit.

Od dob našeho založení v roce 2009 je seznam našich dárců opravdu dlouhý a jen díky nim, jsme byli schopni zajistit provoz všech našich aktivit, nakrmit naše svěřence a zvelebovat naše prostory a zázemí pro zvířata. 😊

Ze srdce děkujeme:

 • panu Františku Lorencovi za vytvoření našeho krásného loga
 • manželům Valterovým, kteří nám finančně pomohli s vytvořením webových stránek a pomohli nám s připojením naší organizace k portálu Nadace Via, Darujme a pravidelně nám finančně pomáhají
 • MVDr. Marianě Rozlozsnikové za obětavou péči o naše zvířecí svěřence
 • MVDr. Petře Březinové za obětavou péči o naše koně
 • Tomášovi Rosenbaumovi, za velikou podporu pomocí benefičních koncertů, které pro nás pravidelně organizuje již několik let
 • manželům Knytlovým a firmě UCB Technometal, s.r.o. za pravidelnou finanční podporu naší organizace od jejího založení, kontakt: www.litina.info
 • městům Žebrák a Cerhovice, obci Bzová za dlouhodobou finanční podporu naší organizace
 • Nadaci ČEZ za podporu chodu ekocentra v roce 2017, za finanční pomoc s vybudováním bezbariérového přístupu v prostorách organizace, za finanční pomoc s vybudováním venkovního zázemí pro školská zařízení, kontakt: nadacecez.cz
 • Řízení letového provozu ČR, s.p. za finanční prostředky na pořízení nájezdové rampy pro vozíčkáře, zázemí pro návštěvníky, naučné cedule,  za finanční prostředky na realizaci venkovního zázemí pro školská zařízení, kontakt: rlp.cz
 • Nadaci Výjimeční v zastoupení panem Petrem Tětkem za podporu koní pracujících v hipoterapii nákupem sena v roce 2020 a 2021, za podporu provozu hipoterapie v roce 2021 uhrazením nákladů mzdy fyzioterapeutů, zakoupením nakladače na traktor, který nám významně pomohl s manipulací s balíky sena
 • panu MgA. Jiřímu Pritzovi a MUDr. Martinu Novákovi za dlouhodobou finanční podporu naší organizace
 • společnosti Arriva Transport Česká republika a.s. za finanční podporu s vybudováním zázemí pro školská zařízení, opravu nájezdové rampy na hipoterapii a zázemí pro návštěvníky, kontakt: arriva.cz
 • Nadaci Tipsport za podporu koní pracujících v hipoterapii nákupem sena a jadrného krmiva v roce 2020 a 2021, kontakt: nadacetipsport.cz
 • Lucii Kroppové a účastníkům výcviku psů Lucky dog, Míle Beranové a účastníkům Výcviku psů hrou za jejich významnou a dlouhodobou podporu v podobě předvánočních materiálních a finančních sbírek, kontakt: www.luckydog-vph.cz a www.vycvikpsuhrou.cz
 • Nadaci Martina Romana – projektu Čtení pomáhá za finanční pomoc s vybudováním bezbariérového přístupu v prostorách organizace, kontakt: ctenipomaha.cz
 • paní Šárce Morysové z Chýnice za dlouhodobou podporu v podobě pořádání vánočních sbírek
 • Běhejme a pomáhejme útulkům, z.s. a panu Ing. Petru Sokolíkovi za finanční podporu, kontakt: www.behproutulky.cz
 • paní Šestákové-Vaculíkové za dlouhodobou bezplatnou pomoc s hledáním nových majitelů prostřednictvím Podbrdských novin
 • Nadaci Agrofert za podporu chodu ekocentra v roce 2018, kontakt: nadace-agrofert.cz
 • Kontu Bariéry za finanční příspěvek na pořízení koně pro hipoterapii, kontakt: kontobariery.cz
 • specializované prodejně SUPER ZOO za pravidelnou pomoc v podobě organizování předvánočních sbírek, kontakt: superzoo.cz
 • manželům Marečkovým za dlouhodobou podporu v podobě krmiv pro psy a kočky, kontakt: hallafoder.cz
 • paní Evě Schuller za pořízení kotce pro kočky a za finanční podporu
 • paní Věře Šaldové za finanční dar na nákup sena
 • paní Mgr. Renatě Wachtlové za dlouhodobou finanční podporu
 • manželům Naggyovým za dlouhodobou finanční podporu

 Pravidelným dárcům: manželé Tonhauserovi, Barbora Miková, manželé Šlossarovi, Dagmar Dobošová, MUDr. Helena Alžběta Macková, Petra Podskalská, Kateřina Magrlová

Drobným dárcům, které jmenovitě neuvádíme, ale jejich pomoc je pro nás také velmi významná.

Návštěvníkům, kteří nám ponechali v naší kasičce dar, dary byly pravidelně účtovány a byly použity do rozpočtu.