Pomáhají nám

Srdečně Vám děkujeme, že jste se rozhodli podpořit naši neziskovou organizaci.

Dveře jsou u nás otevřené, aby se každý dárce mohl podívat, jak je s jeho finančním či materiálním darem naloženo. V jakém zdravotním a výživovém stavu jsou naši svěřenci a jak celé ekocentrum a jeho smysl funguje.

Velice si vážíme Vaší pomoci a těšíme se na setkání a doufáme, že návštěvou u nás budete spokojeni, že je Váš dar smysluplně využit.

Jmenovitě bychom rádi poděkovali:

 • MVDr. Marianě Rozlozsnikové za obětavou péči o naše zvířecí svěřence, kontakt: mariana.r@seznam.cz, tel.:  728 333 284, veterinární ordinace Otmíče
 • panu Karlovi Novotnému st. za jeho pravidelnou pomoc při výstavbě a zvelebování prostor ekocentra
 • panu Františku Lorencovi za vytvoření našeho krásného loga
 • Podbrdským novinám v zastoupení paní Šestákové-Vaculíkové, díky níž se nám daří najít nový domov opuštěným pejskům, kontakt: www.podbrdskenoviny.cz
 • městu Žebrák za finanční podporu našeho ekocentra, kontakt: www.mestozebrak.cz
 • Tomášovi  “Budíkovi“ za velikou podporu pomocí benefičních koncertů, které pro naše ekocentrum pravidelně organizuje
 • panu Martinovi Knytlovi z firmy UCB Technometal, s.r.o. za pravidelnou finanční podporu našeho ekocentra, ​kontakt: www.litina.info/
 • Řízení letového provozu ČR, s.p. za finanční prostředky na pořízení nájezdové rampy pro vozíčkáře, zázemí pro návštěvníky a naučné cedule,  kontakt: www.rlp.cz
 • Řízení letového provozu ČR, s.p. za finanční prostředky na realizaci venkovního zázemí pro školská zařízení, kontakt: www.rlp.cz
 • panu Valterovi a firmě Document Data Services s.r.o., za pravidelnou finanční pomoc, kontakt: www.ddservices.cz
 • Nadaci ČEZ za podporu chodu ekocentra v roce 2017, kontakt: www.nadacecez.cz
 • Nadaci ČEZ za finanční pomoc s vybudováním bezbariérového přístupu v ekocentru, kontakt: www.nadacecez.cz
 • Nadaci ČEZ za finanční pomoc s vybudováním venkovního zázemí pro školská zařízení, kontakt: www.nadacecez.cz
 • Nadaci Martina Romana – projektu Čtení pomáhá za finanční pomoc s vybudováním bezbariérového přístupu v ekocentru, kontakt: www.ctenipomaha.cz
 • Nadaci Agrofert za podporu chodu ekocentra v roce 2018, kontakt: www.nadace-agrofert.cz
 • Nadaci Tipsport za podporu koní pracujících v hipoterapii, kontakt: www.nadacetipsport.cz
 • Panu Petru Tětkovi z Nadace Výjimeční za podporu koní pracujících v hipoterapii
 • Kontu Bariéry za finanční příspěvek na pořízení koně pro hipoterapii, kontakt: www.kontobariery.cz
 • MgA. Jiřímu Pritzovi za pravidelnou finanční podporu ekocentra
 • Společnosti Arriva Transport Česká republika a.s. za finanční podporu s vybudováním zázemí pro školská zařízení, kontakt: www.arriva.cz
 • společnosti Pet Center CZ s.r.o., za pravidelný předvánoční dar v podobě krmiv, kontakt: www.petcenter.cz
 • specializované prodejně SUPER ZOO za organizaci předvánočních sbírek, kontakt: www.superzoo.cz
 • e-shopu KUPUJTED.CZ za podporu ekocentra v podobě krmiv pro psy a kočky, kontakt: http://kupujted.cz/
 • paní Šárce Morysové z Chýnice za pořádání vánočních sbírek
 • manželům Marečkovým za podporu ekocentra v podobě krmiv pro psy a kočky, kontakt: www.hallafoder.cz