Je při nás spousta andělů

Již od prosince 2023 mám rozepsaný tento článek s tímto nadpisem a neměla jsem opravdu kdy si v klidu sednout a mé myšlenky naťukat do počítače tak, abych byla spokojená. Zkrátka večer, spíše v noci, když je vše nakrmeno, uloženo, hotovo, padnu i já.
Dnes, protože jsem onemocněla a měla jsem konečně čas poděkování dopsat, bych ráda zveřejnila slova o obrovské pomoci, která k nám přišla během vánočních svátků a musím se přiznat, že se na tu vánoční dobu také těším, protože ze mě alespoň na chvíli spadne ta tíha..“Kde jen vezmu peníze na provoz!“
Pomoc od Vás všech byla štědrá, laskavá a opravdu nám velmi pomohla.
Pomoc přišla od našich pravidelných dárců i těch nových. Mohli jsme zaplatit dlužné faktury, nakoupit potřebné věci, krmivo a zaplatit veterinární péči.
Sbírky z prodejen Super zoo v Plzni i Berouně byly skvělé a granulované a konzervované krmivo pro psy a kočky od dárců nám vydrželo až do března! Nadace Tipsport nám opět velmi pomohla finanční podporou na nákup sena.
Materiální a finanční sbírka paní Lucie Kropové a účastníků výcviku Lucky Dog nám přinesla velikou materiální a finanční pomoc, že opravdu ten kámen z toho srdce mohl spadnout. A ta pomoc před Vánoci je pro nás, již několik let, zázrak.
Dále patří velké poděkování: milým členkám hudební skupiny Macechy, Základní škole Rudná, žákům 7.B ze Základní školy Beroun – Závodí, Základní škole Baltimore, zaměstnancům Základní školy Žebrák Hradní, žákům a rodičům třídy 2. B – roč. 22/23 Základní školy Žebrák, panu Sokolíkovi – Běhejme a pomáhejme útulkům, paní Šárce Morysové za uspořádanou sbírku v mateřské škole, organizaci Donio s.r.o. a účastníkům sbírky, městu Žebrák a celému úřadu za uspořádanou sbírku, městysu Cerhovice, obci Bzová, paní Míle Beranové a účastníkům Výcviku psů hrou za finanční podporu, paní Ing. Jaroslavě Bruthansové, paní Evě Schuller, panu Boučkovi s rodinou, panu MgA. Jiřímu Pritzovi, panu MUDr. Martinu Novákovi, paní MUDr. Heleně Mackové, paní Mgr. Renatě Wachtlové, manželům Naggyovým, manželům Knytlovým, zaměstnancům knihovny Beroun, Tomášovi Budíkovi, paní Štamferové s přítelem, paní Renatě Kasseckertové s rodinou, paní Mísařové s rodinou, paní Mattlachové Zuzaně – Kino a restaurace Mat Praha, všem děkujeme za opětovnou finanční pomoc i psychickou podporu naší činnosti, která je opravdu rok od roku, s postupným zdražováním náročnější a náročnější.
Dále ze srdce děkujeme všem nejmenovaným dárcům za finanční pomoc, která je pro nás také obrovskou oporou!
A nezapomeneme ani na fyzickou pomoc, kdy v době zimního nečasu nám pravidelně pomáhali s krmivem i finančním darem paní Natalie Jermolajeva s rodinou, rodina Vajnerových a rodina Jungvirtových a Olinka Feng.
Ze srdce Vám za Vaši pravidelnou pomoc děkujeme!
Seznam je opravdu dlouhý, že? A to chybí ještě mnoho jmen..
Ze srdce děkujeme Vám všem. Dáváme do provozu organizace naše srdce, náš všechen volný čas, i mnoho peněz.. ale bez Vás, našich dárců bychom provoz absolutně nezvládli..
Děkujeme Vám, velice si Vás a Vaší pomoci vážíme. ♥
Společně s Vámi jsme v loňském roce pomohli desítkám zvířatům v nouzi. Na uvedených fotkách je srneček Piškot a kříženec Fík.

Rubrika: Novinky - útulek.