Sbírka DEN ZVÍŘAT

Pan Petr Sokolík, předseda spolku Běhejme a pomáhejme útulkům, z.s., uspořádal sbírku, díky které podpoří 130 útulků.
Jeho odhodlání pomáhat je úžasné a nevídané a to, jak lidé do sbírky přispívají v takto finančně náročné vánoční době je úctyhodné.
Ve sbírce je přes 2,5 milionu korun a je to zázrak.
Ze srdce děkujeme všem, kteří tímto podpořili útulky v České republice a tím samozřejmě i nás.
Děkujeme Vám a srdečně panu Sokolíkovi za jeho obrovské odhodlání pomáhat.
Rubrika: Novinky - útulek.