Aktivity prostřednictvím zvířat

DĚTI KONTAKTNÍ FORMOU VEDEME K OCHRANĚ ZVÍŘAT A TÍM K POCHOPENÍ DŮLEŽITÉHO VÝZNAMU, JAKÝ PRO NÁS ZVÍŘATA A CELÁ PŘÍRODA MAJÍ. V PŘÍTOMNOSTI ZVÍŘAT SE DĚTI UČÍ SNADNĚJI JIM POROZUMĚT, ZÍSKAT K NIM HEZKÝ VZTAH A POCHOPIT ZÁKONITOSTI PŘÍRODY.

Co je u nás nového

3. 1. 2021

Pomoc pro koně pracující v hipoterapii

Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii se věnujeme od roku 2014 pod vedením Mgr. Petry Bramborové a Bc. Petry Příhodové. Jsme registrovaným střediskem České hiporehabilitační společnosti a hipoterapie se stala jednou z našich hlavních činností, které se věnujeme několik dní v týdnu. Dojíždějí k nám rodiny s dětmi i dospělí s různými zdravotními problémy. Také k […]

Více
1. 1. 2021

Poděkování a přání

Srdečně Vám děkujeme za Vaši podporu v uplynulém roce. Vážíme si Vaší důvěry, Vašich financí, které jste nám poskytli na náš provoz. Díky tomu společně s námi pomáháte pečovat o opuštěná zvířata a zvířata, která u nás získala trvalý domov. Také nám pomáháte zajistit provoz hipoterapie, která musela být bohužel v podzimních měsících přerušena.  Proto velké poděkování patří […]

Více
30. 11. 2020

Venkovní zázemí získává svoji novou podobu

Ještě na sklonku roku se nám jen díky podpoře od Nadace ČEZ podařilo úspěšně dokončit úpravu povrchu, na kterém bude vybudované nové zázemí pro školy. Celý prostor musel být vybagrován a suť odvezena. V tuto chvíli, je již položena i dlažba a v jarních měsících bude umístěno nové sociální zázemí a nový přístřešek. Velmi se […]

Více

HIPOTERAPIE

Provozujeme hipoterapii – rehabilitační metodu, která využívá léčebný účinek koňského pohybu.