Mobilní aplikace chrání srnčata

Rádi bychom upozornili na mobilní aplikaci Senoseč online, která je projektem České zemědělské univerzity v Praze, Ministerstva životního prostředí ČR  a dalších partnerů, do které se můžete zaregistrovat jako dobrovolník, zemědělec či myslivec. Díky této aplikaci mohou dobrovolníci a myslivci spolupracovat se zemědělci při senosečích a zachránit tím život mláďat před žacími lištami. I když zákon ukládá povinnost myslivcům i zemědělcům před senosečí udělat potřebná opatření k záchraně zvěře, je tato povinnost porušována a následkem senosečí dochází k usmrcení přibližně 60 000 mláďat ročně.
Zvěř to v žádné době neměla s námi lidmi jednoduché a v dnešní době, kdy se zemědělská technika vysokým tempem modernizuje, kdy silnice jsou plné aut a z polí se stávají průmyslové zóny, to mají obzvláště složité.
Více informací najdete na www.senosec.czu.cz

Rubrika: Novinky - útulek.